одобрен

Декларации и регистър по ЗПКОНПИ

Уникален идентификатор:  ea487034-9d15-41e2-b961-d495cbfa7d3f

Описание:

Декларации

Основна тема:  Правосъдие, правна система, обществена безопасност

Версия: 1.1

Източник: Община Иваново

Отговорник поддръжка: obshtina@ivanovo.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obshtina@ivanovo.bg

  • Създаден на: 2019-11-21 13:39:50
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-11-21 13:48:20
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo