одобрен

Регистър за ЮЛНЦ с участие на Община Исперих

Уникален идентификатор:  ea587d0d-36c3-4946-86be-75b1e54d1b58

Описание:

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Основна тема:  Региони, градове

Община Исперих ЮЛНЦ

Версия: 1

Автор: Орхан Османов

Връзка с автор: isperih@isperih.bg

Отговорник поддръжка: isperih@isperih.bg

Връзка с отговорник поддръжка: isperih@isperih.bg

  • Създаден на: 2017-10-06 08:47:02
  • Създаден от: orhan_osman
  • Последна промяна: 2018-11-02 11:45:26
  • Последно променил: migrate_data