одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекрствени продукти

Уникален идентификатор:  ea5bd33f-093d-4680-80cd-5f00cd259cbe

Описание:

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти в Разградска област

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2.1

Автор: Регионална здравна инспекция

Връзка с автор: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Отговорник поддръжка: kborislavova@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник поддръжка: kborislavova@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2016-05-31 06:33:28
  • Създаден от: katya_borislavova
  • Последна промяна: 2019-09-24 11:23:21
  • Последно променил: sevdalinamarinova12