одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  eb137a7d-c9a9-4b20-b276-27ca2ff3fe1c

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.2

Източник: Мария Сариева

Автор: Мария Сариева

Връзка с автор: m.sarieva@bansko.bg

Отговорник поддръжка: m.sarieva@bansko.bg

Връзка с отговорник поддръжка: m.sarieva@bansko.bg

  • Създаден на: 2019-04-23 10:20:15
  • Създаден от: d.hadzhiruskova
  • Последна промяна: 2019-04-23 10:42:33
  • Последно променил: d.hadzhiruskova