одобрен

Регистър мери, пасища и ливади за индивидуално ползване - Община Аксаково

Уникален идентификатор:  eb28d642-6b5f-49ff-89ef-ea3e669424c0

Описание:

Регистър мери, пасища и ливади за индивидуално ползване - Община Аксаково за 2017г

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

мери и пасища регистър

Версия: 1

Отговорник подръжка: ico@aksakovo.net

Връзка с отговорник подръжка: ico@aksakovo.net

  • Създаден на: 2017-09-19 11:35:43
  • Създаден от: hristo_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-16 12:58:42
  • Последно променил: migrate_data