одобрен

Регистър на географските наименования

Уникален идентификатор:  eb4691d7-74ad-4aec-a6b6-87305866f70f

Описание:

Съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни се изградена публична GIS услуга. Документация за формата ще намерите на [страницата на проекта](http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2).

Примерна извадка на имотите в Мъглиж (ЕКАТТЕ 49494):
![Мъглиж](http://cadastre.obshtestvo.bg/res/maglij.jpg)

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

cadastre gis inspire кадастър

Версия: 1

  • Създаден на: 2015-06-22 10:33:06
  • Създаден от: yurukov
  • Последна промяна: 2018-11-29 01:03:03
  • Последно променил: migrate_data