одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.

Уникален идентификатор:  eb661257-0bc2-4dd3-a132-633eec96c428

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.в община Маджарово.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 1.1

Източник: https://www.madzharovo.bg/upload/reg/2019_pasport.pdf

Автор: Златка Петкова

Връзка с автор: madjarovo@abv.bg

Отговорник поддръжка: madjarovo@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: madjarovo@abv.bg

  • Създаден на: 2020-01-15 10:06:12
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 10:08:42
  • Последно променил: tatyana_stoyanova