одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми и планове на Територията на РДГ - Смолян

Уникален идентификатор:  eb88eaf5-24e8-4e59-97c5-02b980872344

Описание:

Регистър на одобрените горскостопански програми и планове на Територията на РДГ - Смолян

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Автор: Регионална Дирекция по Горите - Смолян

Връзка с автор: rugsmolian@iag.bg

  • Създаден на: 2019-03-28 17:00:08
  • Създаден от: madanski1
  • Последна промяна: 2019-03-28 17:13:54
  • Последно променил: madanski1