одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им – община Първомай

Уникален идентификатор:  ebada5fc-b596-4a2e-821c-af09e3ec5105

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Транспорт

инфраструктура

Версия: 1

Автор: Ана Николова

Връзка с автор: sekretar_parv@abv.bg

Отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

  • Създаден на: 2017-09-28 05:11:19
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2018-10-09 10:32:16
  • Последно променил: migrate_data