одобрен

Доклад за състоянието на околната среда

Уникален идентификатор:  ec47ad8d-6285-4586-99cb-7264c079c8c6

Описание:

Основната цел на доклада е да информира за състоянието и проблемите на
околната среда в региона за основните постиженияи предизвикателствата, пред които сме
изправени в бъдеще.
Докладът има съществено значение за повишаване информираността на
обществото, екологичната култура, активизиране на интереса на младите хора към
проблемите на околната среда и привличането им при решаване на проблемите.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

бургас доклад околна среда риосв състояние РМС 54/2019

Версия: 1.3

Източник: РИОСВ-Бургас

Автор: РИОСВ-Бургас

Отговорник поддръжка: riosvbs@unacs.bg

Връзка с отговорник поддръжка: riosvbs@unacs.bg

  • Създаден на: 2021-03-05 13:50:21
  • Създаден от: albena_vasileva
  • Последна промяна: 2021-03-06 12:49:07
  • Последно променил: bikozhuharov