одобрен

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кула за месец Август 2021г.

Уникален идентификатор:  edaa78ff-9d8d-473d-8acb-9f271b6bf006

Описание:

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Кула за м. Август 2021г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

Основна тема:  Региони, градове

бюджет община община Кула отчет РМС 214/2016 Кула

Версия: 1.3

Източник: http://obshtina-kula.com/bg/?p=3606

Автор: Царевна Янкулова

Връзка с автор: carevna@mail.bg

Отговорник поддръжка: Nora_1995@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Nora_1995@abv.bg

  • Създаден на: 2021-09-10 10:15:44
  • Създаден от: nora_1995
  • Последна промяна: 2021-09-16 09:54:19
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте