одобрен

ОБЩ РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ

Уникален идентификатор:  edc848da-1b1a-4692-ad67-eedbaca62d86

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-25 18:41:17
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-25 18:42:27
  • Последно променил: kgeorgiev