одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имот – общинска собственост – община Първомай – 2020г.

Уникален идентификатор:  ee580440-36fd-4bf8-8515-c197e2df6684

Описание:

Публични регистри на община Първомай

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 1.1

Автор: Ана Николова

Връзка с автор: sekretar_parv@abv.bg

Отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

  • Създаден на: 2020-05-19 10:48:22
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2020-05-19 10:49:52
  • Последно променил: ana_nikolova