одобрен

Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна

Уникален идентификатор:  ee926e0c-4d1d-4557-834b-f1fd4c081495

Описание:

Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна
съдържа: номер на удостоверението, притежател, седалище/адрес на притежателя, ръководител на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на регистрацията, основание за прекратяване, забележки

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

Автор: Димитринка Атанасова

Връзка с автор: office@rzi-varna.com

Отговорник поддръжка: office@rzi-varna.com

Връзка с отговорник поддръжка: office@rzi-varna.com

  • Създаден на: 2016-06-14 09:57:15
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-09-10 12:19:49
  • Последно променил: dimitrinka_atanasova