одобрен

Регистър по чл.19, ал.3, т.14 ЗУО - Община Летница

Уникален идентификатор:  efa8ad78-3128-4374-815d-3bfbec80c5d1

Описание:

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.14 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Община Летница

Връзка с автор: letnitsa@mail.bg

Отговорник подръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

  • Създаден на: 2018-02-13 14:00:13
  • Създаден от: pavlinka_cholakova
  • Последна промяна: 2018-11-02 15:42:50
  • Последно променил: migrate_data