одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Уникален идентификатор:  f022b178-10d9-415a-8ddc-3496c300902c

Описание:

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-12-20 16:22:29
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-01-10 16:37:00
  • Последно променил: bikozhuharov