одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  f10f411f-fc80-4289-aadc-f5cc1f6a5196

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Автор: Елена Петрелийска

Връзка с автор: tcu_garmen@abv.bg

Отговорник подръжка: tcu_garmen@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: tcu_garmen@abv.bg

  • Създаден на: 2017-08-11 11:34:13
  • Създаден от: radoslav_hariev_kinevirski
  • Последна промяна: 2020-01-10 13:16:41
  • Последно променил: fatme_rafetova_islyam