одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА - 2019 г.

Уникален идентификатор:  f1568c04-0718-42c5-b2c6-55d29a9a0ee0

Описание:

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА - 2019 г.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Списък на училища ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА - 2019 г.

Версия: 2.1

Източник: Община Николаево

Автор: Пенка Генчева

Връзка с автор: kultura@nikolaevo.net

Отговорник поддръжка: obnikolaevo@nikolaevo.net

Връзка с отговорник поддръжка: obnikolaevo@nikolaevo.net

  • Създаден на: 2020-02-18 14:19:16
  • Създаден от: obsobstvenost
  • Последна промяна: 2020-02-18 14:20:35
  • Последно променил: obsobstvenost