одобрен

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ

Уникален идентификатор:  f1bb5597-9be5-4c14-a977-01ec43fe7308

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-22 16:46:48
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-22 16:48:10
  • Последно променил: kgeorgiev