одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Уникален идентификатор:  f1c831f7-edd6-41ce-9b5f-b71fc5ae4a53

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 1

Автор: Дирекция "Медицински дейности"

Връзка с автор: md@rzi-ruse.com

  • Създаден на: 2016-07-30 21:23:48
  • Създаден от: eleonora_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:34:59
  • Последно променил: migrate_data