одобрен

Регистър на актовете за изработване и одобряване на УП - област Благоевград

Уникален идентификатор:  f1f824ea-b98e-45e1-9b79-3d5cc44d8276

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменение, издадени от областния управител на област Благоевград

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Благоевград Подробен пуп устройствен план

Версия: 1.2

Автор: инж. Кулев

Връзка с автор: Krasimir.Kulev@bl.government.bg

Отговорник подръжка: Fidanka.Ivanova@bl.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: Fidanka.Ivanova@bl.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-27 08:53:22
  • Създаден от: fidanka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:06:13
  • Последно променил: fidanka_ivanova