одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите

Уникален идентификатор:  f1f93f5c-7597-478b-87d7-65a3d78bef2c

Описание:

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите съгласно Закона за водите

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

водовземане водовземни съоръжения кладенци подземни води регистър собствени потребностни на гражданите

Версия: 4

Автор: Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Връзка с автор: bd_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

  • Създаден на: 2017-02-22 10:08:41
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2020-04-22 18:34:30
  • Последно променил: nikolina.stoyanova