одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  f2407e3b-1193-4db0-b0d5-ff251410e62d

Описание:

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Пазарджик

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

риосв-пазарджик ФПЧ10

Версия: 4.8

Автор: Петър Иванов

Връзка с автор: riewpz@riewpz.org

Отговорник поддръжка: riewpz@riewpz.org

Връзка с отговорник поддръжка: riewpz@riewpz.org

  • Създаден на: 2019-03-05 14:30:20
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2020-04-10 11:01:28
  • Последно променил: petar_ivanov