одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Уникален идентификатор:  f2579cb8-7ceb-45ae-bf75-1b432e988069

Описание:

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти на територията на Община Ямбол.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

Основна тема:  Некатегоризирани

имоти община разпоредителни сделки Ямбол

Версия: 1.3

Отговорник поддръжка: r.stoyanova@yambol.bg

Връзка с отговорник поддръжка: r.stoyanova@yambol.bg

  • Създаден на: 2019-07-15 11:49:33
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2020-05-29 09:33:04
  • Последно променил: brinkova