одобрен

Регистър на издадените строителни разрешения в община Бойница.

Уникален идентификатор:  f2bd3d1f-f1f5-48c2-93dc-79a2c247abbc

Описание:

Информация за датата на издаване и обекта, за който се издава разрешението за строеж.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Катя Вълчева

Връзка с автор: katya.genadieva@abv.bg

Отговорник поддръжка: katya.genadieva@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: katya.genadieva@abv.bg

  • Създаден на: 2018-03-01 08:31:08
  • Създаден от: katya_genadieva
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:47:27
  • Последно променил: migrate_data