одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г.

Уникален идентификатор:  f2ed693b-20cd-456f-ad11-1b4840e093ce

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г. в Община Маджарово.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 1.1

Източник: https://www.madzharovo.bg/upload/reg/2019_expl.pdf

Автор: Златка Петкова

Връзка с автор: madjarovo@abv.bg

Отговорник подръжка: madjarovo@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: madjarovo@abv.bg

  • Създаден на: 2020-01-15 09:56:24
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 09:58:54
  • Последно променил: tatyana_stoyanova