одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Уникален идентификатор:  f3414104-09aa-4db7-98e2-c270c48a5b64

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 12:13:19
  • Създаден от: reneta_noteva
  • Последна промяна: 2019-03-27 12:14:23
  • Последно променил: reneta_noteva