одобрен

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2017 г.

Уникален идентификатор:  f37702da-5ce9-4f92-905e-03847bcd63aa

Описание:

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2017 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-07-11 15:59:31
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 16:33:22
  • Последно променил: YR