одобрен

Списък на обектите за първично производство на култивирани гъби

Уникален идентификатор:  f3c12b52-6c49-4822-a2ff-26881b62580d

Описание:

Списъка на обектите за първично производство на култивирани гъби съдържа регистрираните обекти на територията на Република България

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

обекти храни производство РМС436/2017 гъби

Версия: 2.14

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2017-10-04 10:05:32
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-09-29 16:03:22
  • Последно променил: skirov