одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземнае от минерални води, от находища изключителна държавна собственост.

Уникален идентификатор:  f4d15b06-1865-41ec-95be-43bd950b1cbb

Описание:

Регистърът се обновява ежемесечно и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

доспат екология и води изключителна държавна собственост места минерални води МОСВ Струма

Версия: 1

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

Връзка с отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

  • Създаден на: 2016-10-25 11:44:33
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2018-11-02 01:08:47
  • Последно променил: migrate_data