одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Уникален идентификатор:  f5062c51-d8b1-4376-b35c-d7cd187dadcb

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Сухиндол

Версия: 3.1

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-04 10:55:08
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-10 16:15:36
  • Последно променил: obsuhindol1