одобрен

Регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им в община Лозница

Уникален идентификатор:  f51f79fa-0174-4ed9-8a83-4f704c4fe883

Описание:

РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им в община Лозница след 2017

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

община планове регистър устройствени одобряване РМС 436/2017 Лозница

Версия: 5.2

  • Създаден на: 2021-01-12 20:18:44
  • Създаден от: adminlz
  • Последна промяна: 2021-01-12 20:56:22
  • Последно променил: bikozhuharov