одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Видин

Уникален идентификатор:  f568fdd4-0f2b-4932-a80c-acaec0989d0f

Описание:

В регистъра са въведени следните данни: №, Наименование на ЛЗ, Населено място, Адрес, Управител, Телефон, Интернет страница, E-mail

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Димитър Димитров

Връзка с автор: rzi-vidin@mh.government.bg

Отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-29 10:08:37
  • Създаден от: dimitar_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:04:46
  • Последно променил: migrate_data