одобрен

2022 г. - Фини прахови частици - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  f58a5dc5-a11c-4c1f-a91f-a24ee8fac637

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, данните се създават и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

КАВ регистър РМС 214/2016 ИАОС фини прахови частици

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2022-05-03 08:36:37
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2022-05-04 09:30:01
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте