одобрен

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Уникален идентификатор:  f5cfdae6-86e0-4164-b04f-fe22eb1b5384

Описание:

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

ДАМТН регистър съоръжения с повишена опастност

Версия: 5

  • Създаден на: 2017-05-10 13:57:20
  • Създаден от: savina_yordanova
  • Последна промяна: 2020-06-30 16:41:00
  • Последно променил: daniela.maslarska