одобрен

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните общообразователни училища към 06.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  f65b006c-54a4-4a97-93a9-fa878db05314

Описание:

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните общообразователни училища към 06.02.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

начални училища средни училища Брой паралелки

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-04-30 10:10:04
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-04-30 10:11:47
  • Последно променил: d_tzvetkov