одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии в териториалния обхват на РДГ Сливен за 2019г.

Уникален идентификатор:  f6e897a9-f4ea-4b72-8f8f-50492a0c5fc6

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 3

Автор: Милена Ангелова

Връзка с автор: mi_angel@abv.bg

  • Създаден на: 2019-04-30 11:50:01
  • Създаден от: mi_angel
  • Последна промяна: 2020-02-25 14:27:41
  • Последно променил: mi_angel