одобрен

Актуализация 02.05.2016

Уникален идентификатор:  f764667b-9745-4dfe-a020-4fbaa78c4179

Описание:

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.05.2016 г.

Основна тема:  Здравеопазване

лекарствени продукти НСЦРЛП реимбурсиране

Версия: 1

Автор: НСЦРЛП

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник подръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник подръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2016-05-18 12:15:03
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:03:08
  • Последно променил: migrate_data