одобрен

Списък на специализираните институции, социални услуги, детски ясли и детска млечна кухня в Община Кула

Уникален идентификатор:  f7de6f92-eb64-4995-bcf5-f632572b1f9c

Описание:

Списък на специализираните институции, социални услуги, детски ясли и детска млечна кухня в Община Кула

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Габриела Нинкова

Връзка с автор: gabi_nedkowa@abv.bg

Отговорник подръжка: gabi_nedkowa@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: gabi_nedkowa@abv.bg

  • Създаден на: 2018-11-02 11:54:47
  • Създаден от: migrate_data
  • Последна промяна: 2018-12-03 20:10:51
  • Последно променил: migrate_data