одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в Област Силистра

Уникален идентификатор:  f7f11986-5253-4023-a3ea-8df59e9d192a

Описание:

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ: чл. 241 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), (Обн. ДВ. бр. 31 от 13 Април 2007 г.)

Съдържа данни за дрогериите, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ - Силистра. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, фирмено наименование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията,
дата на прекратяване на дейността и основание за това (в случай на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на обстоятелствата)

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване Силистра РЗИ РМС 214/2016

Версия: 4.3

Автор: д-р Капка Пенева

Връзка с автор: md@rzi-silistra.com

Отговорник поддръжка: info@rzi-silistra.com

Връзка с отговорник поддръжка: info@rzi-silistra.com

  • Създаден на: 2018-11-15 10:25:25
  • Създаден от: nina_atanasova_dimitrova
  • Последна промяна: 2021-07-08 10:10:15
  • Последно променил: apfso
 

Моля изчакайте