одобрен

Постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Уникален идентификатор:  f83fb710-18ba-49bf-a5cb-8d0536e8c0c3

Описание:

Постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РИОСВ - Стара Загора

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

Автор: Христо Стоев

Връзка с автор: office@stz.riew.gov.bg

Отговорник поддръжка: office@stz.riew.gov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@stz.riew.gov.bg

  • Създаден на: 2019-02-28 14:38:22
  • Създаден от: Hristo Stoev
  • Последна промяна: 2019-03-06 11:42:10
  • Последно променил: Hristo Stoev