одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Уникален идентификатор:  f869ea70-eac3-40d8-8498-3600e9a8872d

Описание:

Регистър на домашните кучета на територията на Община Разград - данните са извлечени от подадените декларации по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче
Регистрирани към 31.12.2019г.

Регистър на безстопанствените кучета - по регистъра на основание чл.54 от ЗЗЖ сепариране и конпостиране на отпадъците
актуален към 29.02.2020г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

кучета община регистър Разград РМС 436/2017

Версия: 3.6

  • Създаден на: 2020-11-19 14:29:53
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-12-02 19:11:36
  • Последно променил: bikozhuharov