одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии

Уникален идентификатор:  f89a114b-03e3-4fe9-beef-122f7f07eb01

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 3

  • Създаден на: 2019-03-26 11:11:23
  • Създаден от: ruglovetch
  • Последна промяна: 2020-03-24 16:07:08
  • Последно променил: ruglovetch