одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ, НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

Уникален идентификатор:  f8faf3bf-0845-413e-b17e-1e2479c5dc9d

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Сухиндол

Версия: 3

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 08:39:36
  • Създаден от: petyo_radkov
  • Последна промяна: 2020-02-10 17:00:43
  • Последно променил: obsuhindol1