одобрен

Регистър на утвърдените лесоустройствени програми за частни горски имоти, попадащи в териториалния обхват на РДГ Благоевград

Уникален идентификатор:  f9669b69-3a45-48be-85e1-d4a162a5f3c2

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 11:37:39
  • Създаден от: vgercheva.1980
  • Последна промяна: 2019-03-27 11:44:58
  • Последно променил: vgercheva.1980