одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии - РДГ - Смолян

Уникален идентификатор:  f9891ad8-b42d-4a74-8e30-793afe5ac846

Описание:

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 3

Автор: Регионална Дирекция по Горите - Смолян

Отговорник подръжка: rugsmolian@iag.bg

Връзка с отговорник подръжка: rugsmolian@iag.bg

  • Създаден на: 2019-03-26 16:35:21
  • Създаден от: madanski1
  • Последна промяна: 2019-07-03 10:46:12
  • Последно променил: madanski1