одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Уникален идентификатор:  fa0b4f40-05b3-4729-a0b0-75fe4d7210d9

Описание:

Доклад за състоянието на околната среда

Основна тема:  Околна среда

РИОСВ-Плевен

Версия: 2.5

Автор: РИОСВ-Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2019-03-13 11:27:48
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-02 10:47:40
  • Последно променил: silvia