одобрен

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи -2016 и 2017 г.

Уникален идентификатор:  fa4351a5-d95c-4c2d-9998-50a3b3907847

Описание:

Община Гълъбово

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

набор данни

Версия: 1

Автор: Севдалин Сидеров

  • Създаден на: 2017-10-10 08:41:45
  • Създаден от: evgeniya_valcheva
  • Последна промяна: 2018-10-15 19:19:11
  • Последно променил: migrate_data