одобрен

2020 г. - Резултати от мониторинг на подземни води по общи физикохимични показатели

Уникален идентификатор:  fa969e37-057f-40cd-a036-9e1cd04f962a

Описание:

Резултати от провеждания мониторинг, за оценка на химично състояние на подземни води извършван в системата на МОСВ. Нормативно основание: Закон за опазване на околната среда; Закон за водите - чл. 151, ал. 3 т. 6 ; чл. 90 ал. 1 т. 3 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ. бр. 34/2011,изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г.)

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

води мониторинг околна среда показатели РМС 54/2019 ИАОС подземни физикохимични

Версия: 3.3

  • Създаден на: 2021-05-14 14:31:55
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-06-07 16:21:01
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте