одобрен

Регистър сдружения на собствениците

Уникален идентификатор:  fb0f7021-3f96-4c89-8ef6-5f3923ea8eac

Описание:

Регистър сдружения на собствениците

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър сдружения на собствениците

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2018-01-23 13:41:06
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:00:17
  • Последно променил: migrate_data